ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 3/2565

ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 3/2565 ณ โรงเรียนสินรินทร์วิทยา อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

» Read more

ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 2/2565

ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 2/2565 ณ โรงเรียนสุรินทร์ภักดี สหวิทยาเขต 2

» Read more

ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 4/2564

ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 4/2564 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564  ณ ห้องประชุมคชาธาร อาคารเศวตกุญชร สพม.สุรินทร์

» Read more

รายงานการประชุมผู้บริหารประจำเดือน ครั้งที่ 3/2564

รายงานการประชุมผู้บริหารประจำเดือน ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่  27 กรกฎาคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ (ผ่านโปรแกรม Zoom)

» Read more

ประกาศผลการคัดเลือก Best Practice การจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ (Coding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ประกาศผลการคัดเลือก Best Practice การจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ (Coding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

» Read more
1 2