อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ

อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ฯ ว9/2564 (ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน)

เอกสารแนบ

File Description File size Downloads
pdf อนุมัติผลวิทยฐานะ 238 KB 282