ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อ จัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อ จัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566