ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์

เรื่องมาตรการป้องกันการทุจริตในการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์