การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ.2565 (การย้ายกรณีปกติ) เพิ่มเติม)

แจ้ง สพท.อื่น