ผลการประเมิน ITA Online ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 สพฐ. ได้ประกาศผลการประเมิน ITA Online ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 . 🎉โดยสพม.สุรินทร์ ได้คะแนน 99.07 อยู่ในระดับ AA (เพิ่มจากปีที่ผ่านมา 6.96 คะแนน) เป็นอันดับ 8 ของ สพม. อันดับที่ 34 จาก 245 เขต ทั่วประเทศ

อ่านรายละเอียด