ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดออกแบบชุดเครื่องแต่งกายจากลายผ้าอัตลักษณ์ประจำจังหวัดสุรินทร์

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดออกแบบชุดเครื่องแต่งกายจากลายผ้าอัตลักษณ์ประจำจังหวัดสุรินทร์ รายละเอียดดังแนบ25650802_111228_891325650802_111228_941725650802_111228_7418