การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการ (ว17/2552)

การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว17/2552 จำนวน 11 ราย

เอกสารแนบ

File Description File size Downloads
pdf หนังสือ+ คำสั่ง 2 MB 58