การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์ ว21/2560

การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์ ว21/2560

  1. วิทยฐานะชำนาญการ จำนวน 1 ราย
  2. วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ จำนวน 5 ราย

เอกสารแนบ

File Description File size Downloads
pdf หนังสือนำพร้อมคำสั่ง 1 MB 38