อนุมัติผลการประเมินผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินเพื่อมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ ว21/2560

อนุมัติผลการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินเพื่อมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ ว21/2560 (ครูชำนาญการ จำนวน 1 ราย และครูชำนาญการพิเศษ จำนวน 5 ราย)

เอกสารแนบ

File Description File size Downloads
pdf ประกาศผลอนุมัติตามมติ กศจ.สร. 76 KB 45