ประกวดภาพยนต์สั้น (คลิป Tik Tok)

สพม.สุรินทร์ ประกวดภาพยนต์สั้น (คลิป Tik Tok) “ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ทักษะชีวิต”