ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย โอน ให้ดำรงข้าราชการตามมาตรา 38 ค.(2)

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย โอน ให้ดำรงข้าราชการตามมาตรา 38 ค.(2)