สพม.สุรินทร์ พร้อมประกาศเป็นองค์กรบริการด้วยหน้าที่

» Read more

เริ่มแล้ว !!… กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน สพม. สุรินทร์ 67 ชูนวัตกรรมควบคุม-กำจัดทุจริตทุกรูปแบบ ทุกช่องทางและทุกโอกาส

ผอ. ประกาศชัดองค์กรจะมีการบริหารจัดการยึดหลักการมีส่วนร่วมที่ทำให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารจัดการตามหลักกฎหมาย ระเบียบ ที่ถูกต้องภายใต้กรอบภารกิจงานบ […]

» Read more

“เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติฯ” (วันที่สาม)

(11 มิถุนายน 2567) ดร. สำเริง บุญโต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ มอบหมายนายเทิดภูมิ ยั่งยืน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที […]

» Read more