รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในภายในหน่วยงานสำนักงานเขตพื้นการศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

» Read more

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยสำนักงานเขตพื้นการศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

» Read more

สพม.สุรินทร์ พร้อมประกาศเป็นองค์กรบริการด้วยหน้าที่

» Read more