ปริญญาเขตสุจริตของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์

คณะผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกคนขอให้คำมั่นสัญญาต่อพันธกรณี ในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบด้วยวิธีการขับเคลื่อนโครงการ เสริมสร้างค […]

» Read more

แบบสรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ หน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์

» Read more