สพม.สุรินทร์ พร้อมประกาศเป็นองค์กรบริการด้วยหน้าที่

» Read more

เริ่มแล้ว !!… กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน สพม. สุรินทร์ 67 ชูนวัตกรรมควบคุม-กำจัดทุจริตทุกรูปแบบ ทุกช่องทางและทุกโอกาส

ผอ. ประกาศชัดองค์กรจะมีการบริหารจัดการยึดหลักการมีส่วนร่วมที่ทำให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารจัดการตามหลักกฎหมาย ระเบียบ ที่ถูกต้องภายใต้กรอบภารกิจงานบ […]

» Read more

ปริญญาเขตสุจริตของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์

คณะผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกคนขอให้คำมั่นสัญญาต่อพันธกรณี ในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบด้วยวิธีการขับเคลื่อนโครงการ เสริมสร้างค […]

» Read more