สพม.สุรินทร์ จัดอบรม “ประวัติศาสตร์ชาติไทย”

(22 มิถุนายน 2567) ดร. สำเริง บุญโต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวบรรยายเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ […]

» Read more

Kick-Off กิจกรรม 5 ส ประจำปี 2567 ครั้งที่ 1

» Read more

“เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติฯ”

(9 มิถุนายน 2567) ดร. สำเริง บุญโต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ มอบหมายนายเทิดภูมิ ยั่งยืน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ […]

» Read more
1 2