รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ ประธานกรรมการเครือข่ายสหวิทยาเขต 1 – 8 ครั้งที่ 1 /2567

รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ ประธานกรรมการเครือข่ายสหวิทยาเขต 1 – 8 ครั้งที่ 1 /2567 วันที่ 9 มกราคม 2567 13.30 น. ณ ห้องประชุมคชาธาร สำนักงานเขตพื้น […]

» Read more

ระเบียบวาระการประชุมเชิงปฏิบัติการ ประธานกรรมการเครือข่ายสหวิทยาเขต 1 – 8 ครั้งที่ 1 /2567

ระเบียบวาระการประชุมเชิงปฏิบัติการ ประธานกรรมการเครือข่ายสหวิทยาเขต 1 – 8 ครั้งที่ 1 /2567 วันที่ 9 มกราคม 2567 13.30 น. ณ ห้องประชุมคชาธาร สำนักงานเข […]

» Read more
1 2 3 27